Verksamheter

Hemgrupp

Korskyrkans hemgrupper

I Korskyrkan har vi grupper om 10-15 personer som träffas i hemmen regelbundet. De olika grupperna träffas i olika delar av staden och på olika dagar i veckan. Vi har en del grupper med blandade åldrar, några med unga vuxna, några med barnfamiljer osv.

En hemgrupp är den lilla ”familjen” i den stora församlingen. Det är den plats vi tänker att man blir sedd, älskad och får vänner för livet. Det är också platsen där man blir mer personligt utmanad, där man tillsammans med andra får ta sitt lärjungaskap på allvar och verkligen inspirera varandra att följa Jesus ännu mer. Vår förhoppning är att alla ska vara med i en hemgrupp då vi tror det är viktigt med en liten gemenskap som kan både stötta, hjälpa och vägleda när livet blir krångligt och svårt.

Vill du veta mer? Eller kanske gå med i en hemgrupp? Kontakta richard@korskyrkanstockholm.se.
Om du är ung vuxen och vill vara med i en unga vuxna-hemgrupp, kontakta oliver@korskyrkanstockholm.se.

Back to top