Om oss

Korskyrkan Stockholm

Vi som är med i Korskyrkan är några hundra människor i olika åldrar och olika livssituationer. Studerande, pensionerade, föräldralediga, arbetande, jobbsökande, med olika bakgrund. Men vi delar vår gemensamma tro på Gud och viljan att följa Jesus.

Vi har kommit olika långt på vår vandring med Jesus och har några nyckelord som uttrycker vårt uppdrag och våra värderingar:

Visionen

Vi drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro

Uppdraget

Växande lärjungar gör andra till Jesusföljare. Med hela evangeliet, till hela människan, hela tiden.

Värderingarna

Jesus bestämmer
Naturligt övernaturligt
Med Bibeln som grund
Tillsammans med värme
Vägledande kultur

Du är alltid välkommen till oss! Som du är, i den situation du befinner dig i, med dina frågor, din tro och dina funderingar – allt som är du.

Tveka inte att höra av dig eller komma och hälsa på. Du är hjärtligt välkommen!

Tillhörighet

Vi är en del av samfundet Evangeliska frikyrkan.
Vi är också en del av nätverket New Wine.

Vår tro

Vi tror att det finns en Gud som har en tanke för varje människas liv. Han har skapat allt och längtar efter en relation med oss människor. Genom Jesus, som vi läser om i Bibeln, lär vi oss förstå vem Gud är. Vi tror att Jesus fortfarande lever och är verksam här på jorden genom Den helige Ande, en personlig kraft som ger oss liv och glädje. Oavsett hur ditt liv ser ut eller har sett ut, finns det alltid möjlighet att söka Gud och finna honom genom Jesus.

Vi tror på att det finns en Gud som är alltings skapare, som alltid har funnits och som är aktiv i och genom det han skapat. Guds höghet, makt och vishet gör sig synlig genom skapelsens praktfullhet och mångfald. Han uppenbarar sig för oss människor som Fader, Son och helig Ande.

Vi tror att människan skapades för att leva i evighet här på jorden men att hon på ett tidigt historiskt stadium valde bort Gud. Hela skapelsen har alltsedan dess i mångt och mycket präglats av död och lidande. Guds plan för återupprättelse var att sända sin son Jesus Kristus till jorden. Han blev människa genom jungfrufödelse och levde ett fullkomligt liv. Frivilligt tog han sedan på sig det straff som människan förtjänat genom sin olydnad mot sin skapare, när han dog på korset. På detta sätt besegrade Jesus döden och genom sin uppståndelse sitter han nu på Faderns högra sida och medlar mellan människa och Gud. Han är vägen, sanningen och livet, d.v.s. den enda vägen till Gud. När människan tror och förlitar sig på honom får hon en återupprättad relation med Gud igen; hennes olydnad blir förlåten och hon kan börja leva sitt liv tillsammans med sin Fader. Genom dopet, lämnar hon det gamla livet och börjar ett nytt liv tillsammans med Jesus. Hon blir räddad från evig död och kan i hoppet glädja sig över det eviga livet. Vi tror också att Jesus vid tidens slutskede kommer tillbaka till jorden för att hämta de troende till sig. Därefter kommer alla då levande och döda att dömas av honom.

När Jesus återuppstod och for tillbaka till himlen sände han Den helige Ande till världen för att fortsätta genomföra Guds plan. Han upplyser våra sinnen och gör oss medvetna om vad som är rätt och fel och vårt behov av Jesus. Den helige Ande bor i den kristne, som ett uttryck för Guds närvaro, och är en ständig källa till vägledning, kraft och trygghet. Till varje troende förmedlar han gåvor som redskap till att bygga upp Guds församling. Den helige Ande kallas i Bibeln ”Hjälparen” och vägleder de kristna att förstå och tillämpa Bibeln. Hans yttersta mål är att leda varje kristen till det bästa livet; ett liv i tacksamhet och kärlek till Gud.

Bibeln utgör grunden för vår tro. Vi ser den som inspirerad av Gud och given genom utvalda människor som skrivit under Andens ledning. Bibeln uttrycker genom författarnas ord Guds vilja. Vi tror att Bibeln är sann i allt vad den lär och påstår, och att den utgör riktlinjen för församlingens lära och liv. Bibeln är unik och kan inte jämföras med någon annan av Gud inspirerad skrift.

Alla som tror på Jesus Kristus är förenade med Honom och varandra i vad Bibeln kallar Kristi kropp, d.v.s. församlingen. Alla som har bekänt Jesus Kristus som Herre är medlemmar i den universella församlingen. Bibeln uppmanar de kristna att på varje plats komma samman som en gemenskap för att tillbe Gud, ta del av undervisning från Bibeln, be för varandra, praktisera dop och nattvard, stödja varandra och sprida budskapet om Jesus vidare till dem som ännu inte hört det.
När Guds folk möts regelbundet i trohet och lydnad är det ett uttryck för en lokal församling. Ett ledarskap har som uppgift att leda församlingens medlemmar så att alla tillsammans i enhet och kärlek ärar Gud med sina liv.

Läs mer om vad vi tror på i dokumentet Evangeliska frikyrkans tro och självförståelse.

Back to top