Vi jobbar i församlingen

Richard Hultmar

Föreståndare & Pastor

Jessica Cehlin

Pastor – gudstjänster och familj

Lars-Göran Sundberg

Pastor – Själavård

Oliver Sewón

Pastor – ungdom och unga vuxna

Daniel Bromert

Administrativt stöd
Back to top