Församlingsledningen

Johanna Gell

Pastor – gudstjänst och samordning

Kristi-Anna Lindé

Pastor – familj och barn (arbetar 50%)

Olov Ennerstam

Göran Isaksson

Anders Liljeblad

Caroline Hultmar

Katarina Nilsson

Vice ordförande, församlingsledare

Åsa Engdahl

Maria Hedström

Oliver Sewón

Pastor – ungdom och unga vuxna

Lars-Göran Sundberg

Pastor – själavård (arbetar 25%)

Richard Hultmar

Pastor & föreståndare

Styrelsen

Jonas Arkman

Katarina Nilsson

Vice ordförande, församlingsledare

Rebecka Edward

Richard Hultmar

Pastor & föreståndare

Gabriella Andersson

Fredric Bergqvist

Emil Eliason

David Bernhardsson

Teamledare

Simon Cehlin

Annica Arnell

Anders Liljeblad

Therese Simonsson

Linda Forzelius

Sanna Melin

Henrik Forzelius

Anders Lindgren

Helen Lernedal

Michael Korsgren

Lina Frosthagen

Johan Ström

Jenny Eurell

Petrus Eurell

Robert Nilsson

Therese Hultmar

Back to top