Församlingsledningen

Olov Ennerstam

Göran Isaksson

Anders Liljeblad

Församlingsledare, missionsrådet

Caroline Hultmar

Katarina Nilsson

Vice ordförande, församlingsledare

Åsa Engdahl

Maria Hedström

Oliver Sewón

Pastor – ungdom och unga vuxna

Lars-Göran Sundberg

Pastor – Själavård

Jessica Cehlin

Pastor – gudstjänster och familj

Richard Hultmar

Föreståndare & Pastor

Styrelsen

Jonas Arkman

Katarina Nilsson

Vice ordförande, församlingsledare

Rebecka Edward

Richard Hultmar

Föreståndare & Pastor

Gabriella Andersson

Fredric Ericsson

Emil Eliason

David Bernhardsson

Teamledare

Henrik Forzelius

Anders Lindgren

Helen Lernedal

Michael Korsgren

Lina Frosthagen

Johan Ström

Jenny Eurell

Petrus Eurell

Robert Nilsson

Elin Solberg

Therese Hultmar

Anders Liljeblad

Församlingsledare, missionsrådet
Back to top