Kalender

Sommargudstjänst

28 juli 2024 kl. 11:00 - 12:30Korskyrkan

Varmt välkommen på gudstjänst på Birger Jarlsgatan 66 kl 11.00 hela sommaren. Mingel från kl 10.30. Fika serveras efter gudstjänsten.

Denna sommar har vi temat: UPPKOPPLAD – be som Paulus och olika av våra medlemmar predikar varje söndag.

För kännedom har vi ingen söndagsskola under sommaren.

Back to top