Kalender

Kaleo

31 oktober 2024 kl. 17:00 - 2 november 2024 kl. 23:00Subtopia Alby Stockholm

Vi som församling är en del av EFK, Evangeliska Frikyrkan, och på höstlovet anordnas ett helt nytt nationellt ungdomsevent på Subtopia i Alby dit ungdomar från hela Sverige kommer komma för att få upptäcka och fördjupa kallelsen till ett liv med Jesus.

Vi som församling kan få vara med och så in i den unga generationen genom att finnas på plats i Alby och tjäna praktiskt på olika sätt. Du kan vara en trygg vuxen som finns där och leder unga till deras boende, vara en förebedjare, tjäna i café osv – alla behövs och kan vara med på något sätt.

Mer information finns på Kaleos hemsida där du också kan visa ditt intresse för att vara volontär på något sätt.

Back to top