Kalender

Gudstjänst

10 mars 2024 kl. 11:00 - 12:30Korskyrkan Stockholm

Varmt välkommen på gudstjänst på Birger Jarlsgatan 66 kl 11.00. Mingel från kl 10.30.

Tema: Goda nyheter
Rubrik på dagens predikan: När skammen tynger

Talare: Lars-Göran Sundberg

Skattkartan, skattkistan och skattjakten är igång (Korskyrkans söndagsskola). Fika serveras efter gudstjänsten.

Denna gudstjänst visas online.

Varmt välkommen!

Back to top