Kalender

Gudstjänst

14 januari 2024 kl. 11:00 - 12:30Korskyrkan Stockholm

Denna gudstjänst kommer vara en vittnesbördsgudstjänst, där några personer från församlingen kommer dela vittnesbörd från det gångna året. Det blir en gudstjänst då vi får påminnas om vad Gud gjort mitt ibland oss under förra året och den kommer ge oss möjlighet att blicka framåt tillsammans.

Skattkartan, skattkistan och skattjakten är inte igång (Korskyrkans söndagsskola). Denna gudstjänst visas inte online.

Varmt välkomna!

Back to top