Verksamheter

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorgsarbete, med Guds kärlek som grund och förutsättning. Korskyrkan har ett diakoniråd, som samordnar hjälp och stöd inom och utanför församlingen. Rådet samordnar bland annat uppvaktning av äldre församlingsmedlemmar och “Lunch i gemenskap”.

Kontakt: diakoni@korskyrkanstockholm.se

Back to top